Det är riggat för examination, Helga (Tysk professor) är på plats för att hålla i examinationen. Barnen bjuds in att delta i skolsalen genom upprop med både för och efternamn.

När väl alla är i skolsalen så får alla elever, en i taget välja ett skolämne. De får en fråga och besvarar man frågan korrekt så få man diplom och har tillräckligt med kunskap för att börja skolan.

Vi avslutar med glass och disco.