Nästa del i projektet Tofsingarna var Farligt avfall. Vi har pratat om vad det är och om barnen har farligt avfall hemma. Vi har också skapat återvinnings symbolen.

Veckans bokstav är N här ser ni både stora och lilla N