Då har vi kommit fram till att lära oss mer om rått och hästen. Vi gjorde också ett besök på en gård där vi fick prova på ridning. Några vågade också trava.